GROBONET 2.3 - wyszukiwarka osób pochowanych - Cmentarze Komunalne Gminy Miasta Bochnia 
Informacja.
Informuje się że dysponenci grobów ziemnych są zobowiązani do ich opłat co 20 lat.
Okres 20-letni liczy się od daty założenia grobu lub od daty ostatniego pochówku
(ustawa z dn. 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).